W procesji do kościoła uczestniczyli czcigodni goście z proboszczem Wacławem Basiakiem i arcybiskupem, metropolitą katowickim Wiktorem Skworcem na czele. Uroczystości w kościele rozpoczęły się od powitań. – To jest pierwsze sanktuarium, jakie ustanowił ks. arcybiskup. Witam serdecznie księdza Stefana, który za 3 tygodnie obejmie po mnie funkcję proboszcza tej parafii. Witam także pielgrzymów, którzy już od ponad 200 lat przychodzą do naszego kościoła – powiedział proboszcz Wacław Basiak. Następnie ks. Grzegorz Olszewski odczytał dekret ustanawiający kościół św. Katarzyny Sanktuarium.

W dekrecie metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca, odczytanym podczas Mszy św., sumy odpustowej, znalazły się słowa: Od wieków kościół parafialny świętej Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju jest miejscem kultu Opatrzności Bożej. Dla pomnożenia chwały Bożej i ku pożytkowi duchowemu wiernych, stosownie do kanonu 1230 KPK ustanawiam kościół parafialny świętej Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju jako sanktuarium Opatrzności Bożej”.

W homilii metropolita katowicki przypomniał, co nazywamy Opatrznością Bożą. – Bożą Opatrznością nazywamy zrządzenia, którymi Bóg prowadzi człowieka do doskonałości. Oko Bożej Opatrzności patrzy na człowieka – powiedział między innymi podczas homilii arcybiskup Skworc.

Jastrzębski kościół jest jedenastym sanktuarium w archidiecezji katowickiej. Pierwszym ustanowionym przez metropolitę Wiktora Skworca.

GALERIA ZDJĘĆ