Część z nadesłanych 250 fotografii prezentowanych było na wystawie, dokumentującej dotychczas zrealizowane projekty transgraniczne, która tego dnia towarzyszyła działaniom promocyjnym polsko-czeskiego projektu pn. "Aktywne sąsiedztwo. Działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich" . Kilkaset osób odwiedzających w niedzielne popołudnie Park, wzięło udział w quizie z nagrodami pn. "Znam to miasto!", którego pytania dotyczyły historii i teraźniejszości trzech miast uczestniczących w projekcie. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnicy otrzymywali atrakcyjne nagrody. Ponadto w punkcie promocyjnym projektu można było otrzymać: informatory, publikacje, kalendaria imprez wakacyjnych przygotowanych dla mieszkańców przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Galeria zdjęć