Podobnie jest z przeterminowanymi lekami, których zbieraniem zajmuje się 13 aptek na terenie całego miasta.

Aktualne informacje dotyczące wykazu podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Podmiot zbierający:

„EKO MAR” Sp. z o.o
ul. Rozwojowa 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Miejsce zbierania:

Zakład Gospodarki Odpadami z sortownią odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych
ul. Rozwojowa 1

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Typ uzgodnienia/okres obowiązywania:  pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z zezwoleniem na odzysk i zbieranie odpadów/01.12.2020 r.

Wykaz aptek na terenie miasta wytypowanych do zbiórki przeterminowanych środków farmaceutycznych:

1. Apteka „Wielkopolska” ul. Wielkopolska 2A JasFarm Sp. z o.o.

2. ELFAG-GRZYWOCZ sp.j. ul. Harcerska 9 Apteka DAMIAN

3. Apteka „Zdrój” ul. 1 Maja 29 Bensz Spółka jawna

4. Apteka Prywatna ul. Marusarzówny pawilon 21 mgr Małgorzata Leśniewska

5. Apteka „Zdrowie” ul. Warmińska 2B Sp. z o.o.

6. Apteka „Pod Ręką” ul. Os. 1000-lecia 3B Alina Łuczka sp.j.

7. OLGA Apteka „Przy Rondzie” ul. 1 Maja 4b Marszałek-Frąckowiak sp.j.

8. EWURAN-FRĄCKOWIAK sp.j. ul. Mazowiecka 10 Apteka „Pod Wagą”

9. Apteka Ignacy Neugebauer ul. Komuny Paryskiej 18

10. Apteka „PRZYJAŹŃ” S.C. Lucyna Starzykowska ul. Piastów 4 Marian Starzykowski

11. Apteka w Centrum Handlowym ul. Podhalańska 26 Carrefour

 

12. Apteka „Vitalis” ul. Katowicka 27

13. Apteka „4 Pory Roku” ul. Łowicka 23