PUP zaprasza do składania wniosków dotyczących:

– refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

– przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

– zorganizowania stażu.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych form aktywizacji oraz wnioski dostępne są na stronie www.pupjastrzebie.pl (zakładka „do pobrania”) oraz w siedzibie Urzędu (ul. Pszczyńska 134, I piętro, pokój 11).