Program Kultura powstał, aby rozwijać współpracę pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie poprzez trzy cele szczegółowe:

1.      mobilność osób działających w sektorze kultury

2.      obieg dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych

3.      dialog międzykulturowy

Dziedziny objęte Programem Kultura to

·    sztuki performatywne (taniec, teatr, muzyka)

·    sztuki wizualne

·    dziedzictwo kulturowe

·    projektowanie, design, sztuki użytkowe

·    architektura

·    literatura, książki i czytelnictwo

·    multimedia i nowe technologie

·    projekty interdyscyplinarne

Wysokość grantów wynosi od 2 000 EUR jednorazowej dotacji do 500 000 EUR rocznie.

Za wdrożenie Programu na poziomie wspólnotowym odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Na poziomie krajów członkowskich za jego promocję odpowiadają Punkty Kontaktowe ds. Kultury udzielające informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy wspólnotowych na kulturę.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.program-kultura.eu