24 lipca na placu przed budynkiem MOK-u zainteresowani próbowali m.in. swoich sił lepiąc naczynia, które następnie ozdabiali różnymi dekoracyjnymi elementami, również wykonanymi z gliny.

Galeria zdjęć