Ruch będzie się odbywał tymczasową drogą montażową.