I tak radni przegłosowali uchwały w sprawach:

• zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 -2040,

• wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Młyńskiej,

• wyrażenia zgody na likwidację Spółki Obrotu Energią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.