Program „Przyjazna Przychodnia” – realizowany przy udziale środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – ma na celu aktywizację postaw przedsiębiorczych wśród placówek ochrony zdrowia i podniesienie ich świadomości roli konkurencyjności i innowacji w procesie obsługi pacjentów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji z otoczeniem. Jego beneficjenci zyskują raport diagnozujący potencjał organizacji i stanowiący wykaz zalecanych korekt i ulepszeń.

Najlepszych spośród nich w uznaniu dla najwyższych standardów obsługi pacjenta wyróżniamy certyfikacją, a ich praktykę czynimy przedmiotem ogólnopolskiej promocji. Program wspiera kluczowe organizacje i media branżowe. Każda z placówek uhonorowanych certyfikatem i godłem „Przyjazna Przychodnia” realizuje w praktyce postulat „pacjent jest najważniejszy”. To przychodnie, które szanują czas pacjenta i poprzez inteligentne systemy rejestracji rozwiązują problem kolejek. Są modelowe pod względem informowania pacjentów i przestrzegania ich praw. I co bardzo ważne, stale inwestują w podnoszenie jakości usług medycznych. To jednostki, które robią dla pacjentów dużo więcej, niż nakazują powszechne normy i przepisy. Przyjazne Przychodnie zmieniają obraz opieki zdrowotnej w Polsce – pisze w piśmie skierowanym na ręce prezydenta miasta Mariana Janeckiego koordynator programu Tomasz Rzychoń.