W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmów powietrznego i o skażeniach.