Ruch odbywa się tymczasową drogą montażową. Przypomnijmy, obecnie realizowany jest pierwszy etap DGP o długości ponad 3 km. Najbardziej zaawansowane są roboty drogowe, które zostały już wykonane w około 75%. Na długości 1800 mb ułożono nawierzchnię z asfaltu, a na pozostałym odcinku prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy oraz budową ekranów akustycznych. Wykonano też 3 obiekty mostowe wraz z nawierzchnią torową i kontynuowane są roboty na pozostałych 3 obiektach. Ponadto trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy drugiego – liczącego ponad 5 km – etapu DGP.

Trwają prace przy budowie siłowni na świeżym powietrzu. Na terenie przy ul. Katowickiej wykonane zostały roboty ziemne. Następnie na prostokątnym placu z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o wymiarach 23,8×4,0m w kolorze zielonym zostaną zainstalowane urządzenia do ćwiczeń. Będą to: orbitrek, twister + wahadło, wioślarz, wyciąg górny + prasa nożna, wyciskanie siedząc + drabinka. Zamontowane zostaną też ławki, stojak na rowery, stół rekreacyjny oraz kosze na odpadki. Oprócz tego roboty obejmują przedłużenie istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz wykonanie nowych chodników wokół siłowni.

Z kolei w Jarze Południowym przy ul. Wielkopolskiej wykonany zostanie prostokątny plac z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o wymiarach 22,5×4,0m w kolorze jasnoszarym. Tutaj również każdy chętny będzie mógł poćwiczyć na takich urządzeniach rekreacyjnych jak: orbitrek, twister + wahadło, wioślarz, wyciąg górny + prasa nożna, wyciskanie siedząc + drabinka. Wokół siłowni powstaną chodniki, zamontowane będą też ławki, stojak na rowery, stół rekreacyjny oraz kosze na odpadki. Na realizację zadania wykonawca ma 4 miesiące. Koszt prac wynosi ponad 200 tys. zł.

Budowlańców spotkamy również na ul. Wodzisławskiej, gdzie powstaje nowy chodnik na odcinku od ul. Witczaka do budynku nr 15. Prace potrwają do końca września, a ich koszt to ponad 162 tys. zł. Nowy chodnik wraz z zatoką autobusową został już zbudowany na ul. Świerczewskiego na odcinku 100m od ul. Żytniej. W ramach zadania wykonano też kanalizację deszczową i umocnienie rowów. Roboty pochłonęły 202 tys. zł. Z kolei ponad 60 tys. zł kosztował remont chodnika przy ul. Arki Bożka – na wysokości Kauflandu do ul. Mazurskiej, natomiast 112 tys. zł to kwota za jaką wyremontowano chodnik przy ul. Granicznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szkolną (I etap). Ale to jeszcze nie koniec remontów, jakie czekają nas w tym roku. Prezydent miasta Marian Janecki podjął decyzję o zabezpieczeniu w budżecie na 2012 rok kwoty 130 tys. zł na remont chodnika przy ul. Moniuszki. W najbliższych tygodniach będzie ogłoszony przetarg i po wyłonieniu wykonawcy, rozpoczną się prace. Wyremontowane zostaną także odcinki chodników przy ul.: Podhalańskiej, Małopolskiej i Katowickiej.

W Parku Zdrojowym budowlańcy prowadzą remont schodów i traktów pieszych. Koszt prac to 376 tys. zł. W ramach tej kwoty m.in. zostanie wykonanych ponad 260 m² żwirowej powierzchni chodników, a plac od strony ul. 1 Maja będzie wyłożony piaskowcem. Ponadto wykonane zostaną murki z kamienia naturalnego, oczyszczone i odrestaurowane koryto cieku wodnego, a odpocząć będzie można na nowych ławkach. Dokończony zostanie także remont Domu Zdrojowego. Przy obiekcie powstanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Wykonany będzie drenaż, odwodnienie budynku, nowa okładzina cokołu z piaskowca oraz nowa nawierzchnia części chodników i placów przylegających do budynku. Koszt tych prac to ponad 655 tys. zł.

Już wkrótce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 będą mogli korzystać z nowego kompleksu boisk. Powstaną tutaj: boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej, stanowiąca jednocześnie rozbieg do skoku w dal. Oprócz tego wykonane zostaną oświetlenie terenu, chodniki i miejsca postojowe. Koszt ponad 1 mln zł.

Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 5 wybudowany zostanie szkolny plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Wykonane będą też dojścia i dojazdy oraz elementy małej architektury, jak: ławeczki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery.