Karwina dziś to ponadsześćdziesięciotysięczne miasto będące jednym z głównych ośrodków górnictwa w Republice Czeskiej. Ta położona nad Olzą, na terenie historycznego Śląska Cieszyńskiego osada, powstała z połączenia miejscowości: Karwina i Frysztat oraz wsi Darków, Raj i Stare Miasto – dzisiejszych integralnych części miasta.

Karwina to pod wieloma względami odpowiednik naszego miasta po drugiej stronie granicy – przemysł górniczy, zabytkowe dzielnice z okazałymi obiektami zabytkowymi oraz uzdrowisko. Wyjątkiem jest jednak fakt, że w Karwinie, a dokładnie w Darkowie działa ono po dziś dzień.

Lázně Darkov, czyli Darków Zdrój to obecnie część miasta, która znana stała się dzięki założonemu w 1866 zakładowi lecznictwa uzdrowiskowego. Tu także warto obejrzeć zabytkowy dom zdrojowy zbudowany na początku ubiegłego wieku w centralnej części parku zdrojowego. Nieopodal, na rzece Olzie znajduje się jeszcze jeden rozpoznawalny element Karwiny i Darkowa – betonowy most Bohaterów Sokołowskich, stanowiący niejako wejście do kompleksu sanatoryjnego.

Więcej o naszych sąsiadach można przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika "Jastrząb".