Bilet normalny – 12 zł
Bilet ulgowy – 7 zł*

* Osoby upoważnione do zakupu ulgowych biletów – kobiety oraz dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia włącznie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Dzieci do lat 9 (pod opieką dorosłych) – wstęp wolny!

Karnet normalny (obejmuje rundę zasadniczą PLH bez fazy PLAY-OFF – 21 spotkań) – 150 zł

Karnety można już nabyć w biurze Klubu (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00).

Źródło: www.jkh.pl