1 czerwca 1908 roku została erygowana parafia ewangelicko-augsburska. Erygacja, czyli założenie nowej parafii obejmującej Ruptawę, Ruptawiec, Cisówkę, Moszczenicę, Mszanę, Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębie Dolne, Jastrzębie Górne i Zofiówkę, wiązało się z budową nowego kościoła. I tak 4 lata później, w październiku 1912 roku uroczyście otwarto drzwi Kościoła Św. Trójcy. Ten uroczy kościółek można podziwiać na wzniesieniu przy ul. Cieszyńskiej.

Reformacja, która rozpoczęła się 31 października 1517 roku nie stworzyła nowego Kościoła. Jej propagatorzy głosili potrzebę powrotu do źródeł chrześcijaństwa, do nauki Kościoła czasów apostolskich. Kiedy w 1517 roku Marcin Luter umieścił 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze, zapoczątkował dysputę wobec nieprawidłowości, które nadwyrężyły autorytet Kościoła. Od tego wydarzenia ruch reformacyjny promieniował na całą Europę. Wkrótce hasła reformacyjne dotarły także na Śląsk. Do 1629 roku ewangelickie nabożeństwa odbywały się w Ruptawie w drewnianym kościółku pochodzącym z XIV wieku. Po utracie kościoła z powodu kontrreformacji ewangelicy potajemnie gromadzili się na nabożeństwach w domach oraz kotlinach leśnych zwanych „Kościelec” i „Piekiełko”. W 1765 roku w odpowiedzi na pisemne prośby ewangelików, cesarz Fryderyk II wydał królewską koncesję na budowę domu modlitwy dla gmin: Golasowice, Ruptawa, Cisówka, Pielgrzymowice, Jarząbkowie, Bzie, a także dalszych wiosek, które zdecydują się utworzyć wspólną parafię ewangelicką. Rok później został poświęcony kościół w Golasowicach, w którym ewangelicy z Ruptawy byli chrzczeni, konfirmowani i zawierali śluby kościelne. Zanim jednak doszło do budowy kościoła w Ruptawie, ewangelicy zadbali o stworzenie zakładu leczniczego dla dzieci. Zakład znajdował się w dwóch obiektach, a zarządzała nimi ewangelicka fundacja „Betania”. Na początku drugiej połowy XIX wieku w Ruptawcu zbudowano pierwszą szkołę ewangelicką. Kilkadziesiąt lat później druga szkoła powstała w Ruptawie. Kiedy nastał XX wiek myśl o parafii ewangelickiej, a także o takim kościele stawała się coraz silniejsza i głośniejsza. W 1910 roku ewangelicy rozpoczęli budowę kościoła i plebanii, a dwa lata później, dokładnie 22 października 1912 roku parafia przeżyła radosne święto. Aktu poświęcenia kościoła dokonał Generalny Superintendent ksiądz D. Nottebohm z Wrocławia w asyście Superintendenta księdza Nowaka, księdza Jendersie z Żor i miejscowego proboszcza, budowniczego kościoła księdza Karola Klausenitzera.

Więcej na temat kościoła ewangelickiego w Ruptawie można poczytać w sierpniowym numerze gazety "Jastrząb".