Zgłoszenia do 24 sierpnia będą przyjmowane w siedzibie MOSiR, ul. Harcerska 14b, biuro nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Tel. 32 4719 450.

Początek turnieju przewidziano na godzinę 9.00.

Wpisowe od drużyny wynosi 20 zł. Dla najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe.