z siedzibą  przy ulicy Wyzwolenia 124; 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. do 20 sierpnia 2012 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie w/w oferty, zgodnie z zapisami Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podpisze stosowną umowę na realizację zadania publicznego.