Pieniądze mogą być przeznaczone dla osób z następujących grup:

– do 30 roku życia,

– powyżej 50 roku życia,

– będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z powyższym rozpoczęty zostaje nabór wniosków dotyczących:

– zorganizowania stażu (preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia na min. 3 miesiące po zakończonym stażu),

– refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

– przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

– organizacji szkoleń.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych form aktywizacji oraz wnioski dostępne są na stronie www.pupjastrzebie.pl (zakładka „do pobrania”) oraz w siedzibie Urzędu (p. 11, tel. 32 475 30 12 wew. 33, 34 – staż, refundacje, działalność gospodarcza; p. 21, tel. 32 475 30 12 wew. 32 – szkolenia).