Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

– zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040,

– wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. prof. R. Ranoszka z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot prawa własności oraz przedmiot prawa użytkowania wieczystego gminy Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastrzębie-Zdrój,

– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastrzębie-Zdrój.

Galeria zdjęć