W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony środowiska pn. „Ochrona zwierzyny drobnej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój” złożona przez Koło Łowieckie „Odra”  w Rybniku w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 24.08.2012 r. do 30.08.2012 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl lub faksem 32/4785142.