Wstęp na zajęcia jest bezpłatny.

*Projekt „RAZEM – międzypokoleniowe warsztaty twórcze” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Departamentu Pożytku Publicznego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.