Celem konkursu jest nagrodzenie tytułem Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych.

Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:

▪ skuteczność działania,

▪  współpraca i angażowanie innych ludzi,

▪ kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań,

▪ czas i zasięg działania,

▪ wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

Sylwetka laureata  zostanie przedstawiona na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kandydata należy zgłaszać na odpowiednim formularzu, który wraz z regulaminem konkursu dostępny jest na stronie internetowej Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl oraz na stronie www.newsweek.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 23 września 2012 r. na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Informacja pochodzi ze strony internetowej: www.filantropia.org.pl