Działania projektu, promujące transgraniczną współpracę, adresowane były przede wszystkim do mieszkańców miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Zorganizowano polsko-czeską grę plenerową pn. „Tu warto się zatrzymać!” dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Celem tej gry, oprócz zachęcenia mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu, było wypromowanie najciekawszych miejsc w naszych miastach, do których warto wybrać się z rodziną bądź też zaprosić sąsiada np. zza Olzy. Zadaniem uczestnika gry było odwiedzenie wskazanych na mapach miejsc i udokumentowanie tego faktu ciekawą fotografią. W odpowiedzi na tę formę transgranicznej zabawy napłynęło ok. 250 fotografii.

Wystawiono stoisko promocyjne projektu, podczas którego zorganizowany został quiz wiedzy o miastach partnerskich pn. „Znam to miasto!” a także zaprezentowana została wystawa fotografii dokumentującej realizację dotychczasowych wspólnych projektów. W trakcie tego działania wręczone zostały nagrody laureatom gry plenerowej. Działaniu temu towarzyszyła także promocja miast uczestniczących w projekcie, a przede wszystkim ich oferty kulturalno-sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców zaplanowanej na okres wakacyjny.

Zorganizowano polsko-czeską konferencję dotyczącą nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 połączoną z warsztatami i konsultacjami nt. tworzenia transgranicznych projektów. Konferencja kierowana była do przedstawicieli instytucji z miast uczestniczących w projekcie działających w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, a także gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego. W trakcie debat i dyskusji określono konkretne przedsięwzięcia, które w partnerstwie transgranicznym pomiędzy instytucjami biorącymi udział w konferencji będzie można zrealizować w nowej perspektywie finansowej UE, a także wskazano obszary wymagające dalszej aktywizacji.

Projekt ten, był kontynuacją wcześniejszych wspólnych transgranicznych przedsięwzięć i nawiązywał do zrealizowanych już projektów „Przedsiębiorczy sąsiad”, „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”  oraz „Polsko-czeskie spotkania branżowe”.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013  i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.