Środki zostaną przeznaczone na kompleksową pomoc potrzebującym dzieciom realizowaną w postaci dożywiania, zakupu wyprawek szkolnych i odzieży oraz zapewnienia paczek na święta.