To w Jastrzębiu-Zdroju 32 lata temu górnicy przystąpili do ogólnospołecznego ruchu protestacyjnego, który doprowadził do podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, trzeciego po Szczecinie i Gdańsku, protokołu ugody społecznej otwierającego drogę do przemian politycznych i gospodarczych. 3 września na placu przed kopalnią „Zofiówka” odprawiona została polowa msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Górnicy strajkujących kopalń, oprócz walki o godność, walki o wolność, sprawiedliwość i demokrację, bardzo czekali w tamtych czasach na wspomożenie słowem bożym. Wtedy, również w podobnych warunkach jak dzisiaj, odbywały się na kopalniach, w zakładach pracy msze polowe – wyjaśnił Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Jak przypomniał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, ponad 30 lat temu ludzie żyjący pod panowaniem bezdusznych struktur ateistycznego państwa, upokarzani, dręczeni, poczuli się wspólnotą, nie kolektywem, nie masą, ale wspólnotą. – I że ta wspólnota ma swoją godność i swoje prawa, które powinny być respektowane. W 21 słynnych postulatach solidarności z 17 sierpnia 1980 roku przewija się nieustannie motyw wolności, braterstwa i troski o dobro wspólne. Domagali się Polacy akceptacji wolnych związków zawodowych, prawa do strajków, wolności słowa, druków, publikacji, zwolnienia więźniów politycznych, trzyletnich urlopów macierzyńskich dla wychowania dzieci, podjęcia konkretnych działań dla wyprowadzenia Polski z zapaści gospodarczej, ogólnospołecznej dyskusji wszystkich środowisk nad reformą kraju. Domagali się też, aby duchowa siła i wspólnota Polaków mogła być budowana eucharystią transmitowaną co niedzielę przez pierwszy program Polskiego Radia – mówił metropolita.

Hierarcha zaznaczył, że wydarzenia gorącego lata 1980 roku, po blisko 32 latach, wracają. – Moi drodzy, nie wolno nam, świadkom historii i wszystkim innym o nich zapominać. Uwrażliwiał nas na to Jan Paweł II. W 19. rocznicę narodzin Solidarności w Sopocie mówił: Było to przełomowe wydarzenie w historii naszego narodu, dziejach Europy. Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów II wojny światowej. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć w naszej pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem w Gdańsku od was, że nie ma wolności bez Solidarności. Dziś trzeba powiedzieć, że nie ma Solidarności bez miłości – podkreślił abp Skworc.

Jednocześnie metropolita pytał co zostało z tamtych czasów, z tego potężnego zrywu narodu zduszonego w tragiczną noc niedzielną 13 grudnia 1981 roku.

Nie ma Solidarności bez miłości, przestrzegał nasz wielki rodak na Stolicy Piotrowej. Wszyscy czujemy, że jako społeczeństwo, trwoniąc miłość, solidarność, trwoniąc zwycięstwo 1989 roku, odeszliśmy od solidarności społecznej i ideałów solidarności. Mówi nam o tym postępujący rozpad więzi społecznych, pogłębiające się podziały, różne formy patologii życia społecznego panoszące się na najwyższych szczeblach władzy, na niższych także, a kolejne ekipy rządzących w Polsce, ani władza ustawodawcza, reprezentacja narodu w Sejmie i Senacie, nie biorą sobie mocno do serca słów Jana Pawła II, który podczas swego historycznego przemówienia w Sejmie w roku 99 mówił: Pamięć o moralnych przesłaniach solidarności winna oddziaływać w większym stopniu na jakość polskiego życia zbiorowego, na styl uprawiania polityki czy jakiejkolwiek działalności publicznej. I przypomniał równocześnie obowiązek szczególnej troski o najsłabszych. Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego – zaznaczył.

Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Wcześniej zasłużeni działacze Solidarności z lat 80. podczas uroczystej akademii w Zespole Szkół nr 6, otrzymali odznaczenia państwowe.

8 września o godzinie 16.00 na Stadionie Miejskim nastąpi otwarcie pikniku z okazji 32. urodzin NSZZ Solidarność. Koncerty rozpoczną się o godzinie 17.00. Na scenie wystąpią: The Blues Experience, Kabaret Młodych Panów i Dżem. Całość zwieńczy pokaz sztucznych ogni.

Galeria zdjęć