1.       Staże i szkolenia praktyczne dla:

·           pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych;

·           pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach.

2.       Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

3.       Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

4.       Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT)  oraz zgodnych z RSI danego województwa, a także pokrycie kosztów  opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej.

5.       Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 muszą być skierowane do:

¾     przedsiębiorców;

¾     pracowników przedsiębiorstw;

¾     uczelni;

¾     jednostek naukowych;

¾     pracowników naukowych jednostek naukowych;

¾     pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni;

¾       doktorantów.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 31.08. 2012 r. do dnia 12.10.2012 r.
osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter)
pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46,

40-037 Katowice.
Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie internetowej www.efs.slaskie.pl