Badanie w uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu określonych kryteriów, może być wykonane w znieczuleniu.

Do badania kwalifikują się:

– osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego  urodzone w latach 1947 – 1962,

– osoby w wieku 40 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

– osoby w wieku 25-65 lat,  pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Do badania nie kwalifikują się osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat. Badanie wykonywane jest bezpłatnie i bez skierowania. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 530 089 540 oraz w NZOZ Gastro-Clinic przy ul 11 Listopada 67 w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 13.00 do 17.00, w środy i  piątki od godz. 15.00 do 17.00.