Tegoroczne sprzątanie odbywać się będzie pod hasłem przewodnim:

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”, i organizowane jest już w Polsce 19 – ty raz. Akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana jest przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.  Motto akcji ma nas zachęcić do refleksji na temat szacunku do otaczającego nas świata wynikających z tego konsekwencji. To szacunek nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg, a tym samym zapobiega powstawaniu problemu dzikich wysypisk śmieci – ogromnego niebezpieczeństwa dla środowiska, gleby, dziko żyjących zwierząt.

W naszym gimnazjum, jak co roku będziemy sprzątać tereny przyszkolne – jary, las przy boiskach szkolnych oraz zieleńce przy siatce szkolnej od strony ulicy Katowickiej na godzinach wychowawczych w piątek 14 września oraz w poniedziałek 17 września pod opieką wychowawców.

Jesteśmy szkołą promującą proekologiczny i prozdrowotny styl życia. W myśl zrównoważonego rozwoju musimy tak gospodarować zasobami przyrody, aby pozostały one jeszcze dla przyszłych pokoleń. Chrońmy to, co jeszcze pozostało wokół Nas, dajmy przykład innym mieszkańcom Jastrzębia Zdroju i przyłączmy się do tej szczytnej akcji.

Wydział zapewni uczestnikom odpowiednie rękawice i worki do sprzątania.

Więcej szczegółowych informacji o akcji na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl.

inf. Gimnazjum nr 8