Zawarte w 1980 roku Porozumienie Jastrzębskie jest chlubą naszego miasta. Między innymi z powodu podpisanego przez NSZZ Solidarność porozumienia o Jastrzębiu-Zdroju mówi się w Polsce, jako o jednym z trzech miejsc stanowiących kolebkę rodzącej się wolności. Jednak do tej pory nikt nie wpadł na pomysł, by wydarzenia tamtych czasów dodatkowo upamiętnić, nadając imię placówce oświatowej. Teraz się to zmieni, bo jastrzębski Zespół Szkół Zawodowych, jako pierwsza szkoła w Polsce, przyjmie imię Porozumienia Jastrzębskiego.

Chcemy, by po tylu latach, nasza szkoła miała swojego patrona, żeby móc budować ceremoniał szkolny, bo wiadomo, że to wokół sztandaru i patrona buduje się tradycję szkoły. Chcieliśmy, żeby patron był związany z naszym regionem i miał wiele wspólnego z etosem pracy i z robotnikami. Nasza szkoła kształci głównie przyszłych wykwalifikowanych pracowników fizycznych, czyli takie osoby, które kiedyś walczyły o wolność w Polsce – wyjaśnia wybranie imienia szkoły dyrektorka Barbara Tetla-Gruszczyk.

W Zespole Szkół Zawodowych postanowiono skupić się wokół właśnie tych wydarzeń, które rozpoczęły się od robotników. Pomysł się spodobał. Przygotowania rozpoczęły się już na początku tego roku. Uczniowie wzięli udział w konkursie na prezentację multimedialną na temat Porozumienia. Najlepsza prezentacja była wyświetlana podczas wystawy „Od Solidarności do niepodległości”, którą w styczniu zorganizowano w siedzibie szkoły.

Byli działacze, będący przy podpisywaniu Porozumienia Jastrzębskiego, czy też mocno związani z tamtym wydarzeniem zaangażowali się w lekcje historii, organizowane dla uczniów. Szkołę odwiedzili m.in.: Grzegorz Stawski, ksiądz prałat Bernard Czernecki, Zbigniew Jaskólski, Alojzy Pietrzyk, Franciszek Cichoń, Marian Nowak, Zbigniew Staszków i Bogusław Światowiec.

Powinniśmy się chwalić, że to tu górnicy powiedzieli nie ówczesnej władzy. Jest to jedna z najważniejszych wartości w historii naszego miasta i jeśli jako szkoła będziemy się mogli ją promować , to będziemy bardzo usatysfakcjonowani – zaznacza Barbara Tetla-Gruszczyk.