Tym razem współpracujemy ze szkołami z Anglii, Irlandii, Walii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Grecji, Portugalii i Finlandii.

Celem naszego projektu jest poznawanie tradycji i świąt różnych krajów europejskich, jak też odkrywanie swoich, niekiedy już zapomnianych, obrzędów i zwyczajów. Poprzez wzajemne poznawanie się, kształtujemy u siebie nawzajem postawę zrozumienia, tolerancji, jak również budujemy europejską jedność.

Nasz projekt ma charakter interdyscyplinarny, zaplanowane w nim działania i zadania wiążą się z różnymi dziedzinami i przedmiotami szkolnymi, takimi jak: muzyka, tańce, sztuki plastyczne, języki obce, sport, matematyka, historia czy informatyka.

Wizyty w zagranicznych szkołach zostały zaplanowane w taki sposób, by wszyscy goście mogli uczestniczyć w różnych świętach i festiwalach. Do Irlandii, na przykład, udajemy się w marcu, by uczestniczyć w obchodach Dnia św. Patryka; z kolei do katalońskiej Igualady pojedziemy w czerwcu, by zobaczyć Festiwal Balonów. My pragniemy zaprosić naszych zagranicznych partnerów do naszej szkoły na początku grudnia, by mogli zobaczyć wróżby andrzejkowe czy zwyczaje barbórkowe.

Liczymy, że  realizacja projektu sprzyjać będzie wzrostowi różnych kompetencji naszych uczniów i nauczycieli, takich jak: uczenie się języków obcych, poznanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętność negocjowania w grupie.

Informacja własna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju