Przypomnę, że projekt został ujęty w Programie Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Koszt jego realizacji wynosi ponad 15,2 mln zł, z czego ponad 11,2 mln zł to dofinansowanie unijne – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

W jego ramach zostanie wybudowana sieć światłowodowa o długości ponad 25 km łącząca 60 lokalizacji. Wykorzystanie technologii światłowodowej jest obecnie najszybszym i najpewniejszym sposobem przesyłu informacji i umożliwia budowę sieci następnej generacji (NGN – Next Generation Network), w których przesyłane mogą być oprócz danych także dźwięk i obraz.

Budowana sieć składać się będzie z dwóch części: przeznaczonej na potrzeby własne miasta i administracji oraz przeznaczonej na dzierżawę przez operatorów komercyjnych – dodaje prezydent.

W ramach wykorzystania części sieci przeznaczonej na potrzeby własne będzie można wykonać połączenia odległych wydziałów urzędu, a także bezpieczne i szybkie połączenia ośrodków CPR i CZK. Ponadto powstanie możliwość wybudowania czy rozbudowy w oparciu o posiadaną sieć światłowodową systemów takich jak monitoring miejski oraz możliwość wybudowania punktów publicznego dostępu do Internetu w postaci tzw. hotspotów.

Z kolei wykorzystanie części operatorskiej będzie polegało na dzierżawie światłowodów dla operatorów komercyjnych, którzy za ich pomocą będą mogli budować sieci dostępowe i świadczyć usługi dla mieszkańców na lepszym poziomie i na większym obszarze niż dotychczas.

Liczymy, że poprawa warunków gospodarowania przyczyni się do zwiększenia konkurencji na rynku oraz poszerzenia oferty dla mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent Marian Janecki.

Jak zapewnia Andrzej Zając, pełnomocnik konsorcjum firm, wykonawca jest przygotowany do realizacji takiego przedsięwzięcia. – Integrated Solutions, Telekomunikacja Polska i RCI to technologia, kapitał i doświadczenie, co powinno skutkować pozytywnym efektem – zaznaczył.