Linoryt  pejzaż, wypukłodruk, techniki znane, ale zapomniane – kultywowanie tradycyjnych technik  graficznych, praca z modelem, etykiety pudełek zapałek, martwa natura, kompozycja linii, punktów, plam – intuicja autora, Kandinsky – życie i twórczość, to tylko niektóre z zagadnień jakie podjęli się zrealizować słuchacze Studium Rysunku i Grafiki działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury  w roku 2011/2012.  – W  trakcie  wielu lat pracy dochowaliśmy się sporego grona wiernych słuchaczy, których umiejętności i  wrażliwość twórcza jest dla nas powodem do dumy. Część  z nich uczy się dzisiaj w szkołach o profilu plastycznym, także w  ASP. Jednak przygotowanie do dalszej edukacji nie jest naszym głównym celem. Najważniejsze dla nas jest to, aby nasi słuchacze mieli możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez twórczość plastyczną. W tym celu dajemy im wszystkie potrzebne materiały, pokazujemy różnorodne techniki pracy, umożliwiamy działania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Przekazujemy podstawy wiedzy o sztuce, jej historii  i współczesności. Stwarzamy naszym uczniom warunki do powstania dzieł, które są dla nich zachętą do dalszej pracy i rozwoju – mówią organizatorzy studium.

Słuchaczami Studium Rysunku i Grafiki mogą zostać dorośli oraz młodzież powyżej 13. roku życia.  Cena za karnet wynosi 120 zł – I karnet (4 miesiące), 150 zł – II karnet ( 5 miesięcy )

Informacja pod numerem telefonu 32 4731012