Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich rodziców „Tęcza” we współpracy z Zespołem Szkół nr 9 Specjalnych im. dr. M. Witczaka.

Na plener zostały zaproszone dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich zdrowi przyjaciele ze szkół i przedszkoli masowych, zarówno z miasta jak i spoza naszego regionu. Na zaproszenie odpowiedziało 11 placówek z Jastrzębia- Zdroju i 1 szkoła z Żor.  Dzieci pracowały metodą malowania dziesięcioma palcami, która jest jedną z ciekawszych form pracy z dziećmi. Ta forma plastycznej aktywności pozwala uczestniczyć nawet tym dzieciom, które ze względu na specyficzne dysfunkcje nie mogą  brać do ręki pędzla i operować nim w sposób celowy. Poprzez uczestnictwo w tej formie zajęciowej dzieci poznały nowych kolegów i koleżanki o podobnych zainteresowaniach, nawiązały nowe kontakty i pozostawiły po sobie trwały ślad w formie pracy plastycznej.

Na plenerze obecni byli również zaproszeni goście: Andrzej Pawłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Andrzej Kinasiewicz – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Teresa Piech – kierownik Domu Zdrojowego, Lucyna Penar-Pękała – dyrektor Zespołu Szkół nr 9 Specjalnych, Maria Szabłowska – zastępca dyrektora MBP oraz Wiesław Ziarnik – członek Stowarzyszenia.

Zorganizowana impreza to również promocja naszego miasta wśród miast regionu, promocja Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju, jako miejsca sprzyjającego rozwojowi twórczości artystycznej wszystkich bez wyjątku:  sprawnych, niepełnosprawnych, większych i tym całkiem małych dzieci.

Prace plastyczne będzie można oglądać na poplenerowej wystawie w bibliotece „Masnówka” od 5 października.

Fundusze  na zorganizowanie pleneru zostały pozyskane z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.