Zakończyła się budowa chodnika przy ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Witczaka do budynku nr 15. Zakres robót obejmował budowę chodnika, przebudowę zjazdów publicznych oraz zjazdów indywidualnych, a także wzmocnienie pobocza i budowę wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem z wylotem do istniejącego rowu.

Budowlańcy wykonali również remonty schodów terenowych przy ul. Kaszubskiej – Warmińskiej oraz Wielkopolskiej 43 i 53. Istniejące, nienadające się do bezpiecznego użytkowania schody zostały rozebrane, a w ich miejscu powstały nowe żelbetowe. Schody wyposażone są w balustrady oraz zjazdy dla wózków dziecięcych.

Oprócz tego dobiegł końca remont nawierzchni drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Czecha. Prace polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej, wymianie podbudowy i krawężników, a następnie wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Budowlańcy przeprowadzili także remont odwodnienia ul. Traugutta, w tym profilowanie istniejących rowów i ułożenie korytek ściekowych.