Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu uchwały.

Opinie należy składać na piśmie do 11 października w Kancelarii Urzędu Miasta (pok. 020 A). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.