Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek – alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających. Poprzez sztukę młodzież ma możliwość wypowiedzenia się na temat eksperymentowania z używkami, uzależnień i ich konsekwencji. Przygotowanie się do spektaklu,                           a następnie uczestnictwo w przeglądzie, da młodemu człowiekowi możliwość wypowiedzenia się, skomentowania poczynionych przez niego obserwacji oraz spojrzenia na problem używek przez pryzmat zdobytej do tej pory wiedzy. Udział pozwoli młodym ludziom na budowanie własnej wartości, rozwijanie zainteresowań oraz wpłynie na integrację uczniów ze szkołą.                      
Wszyscy, którzy chcą zobaczyć  występ aktorów, a także posłuchać młodych, jastrzębskich zespołów, które również będą miały okazję do zaprezentowania się w trakcie tej imprezy, mogą to zrobić  23 listopada w kinie „Centrum”. Początek o godz. 9.00. Wstęp jest bezpłatny.

Regulamin przeglądu