Podczas posiedzenia radni przegłosowali uchwały w sprawach:

• zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,

Konieczność zwołania sesji w trybie pilnym wynikała z potrzeby dokonania zmian w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, warunkujących prawidłową realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, tj. budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu dla miasta Jastrzębie-Zdrój.