Obecnie w jastrzębskim pośredniaku prowadzony jest nabór: 

– pracodawców o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

– osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

– osób niepełnosprawnych o skierowanie na szkolenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pupjastrzebie.pl/.