Podstawowym kryterium przyjęcia pod opiekę Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci są wyniki całorocznej pracy w zakresie zainteresowań. Zgłoszenie do programu Marty Sacewicz, zaproponowała wychowawczyni jastrzębianki Jolanta Daniel. Nauczycielka zauważyła u Marty niezwykły talent plastyczny i wysłała rekomendację do Biura Funduszu. Fundusz otrzymał ponad 1500 zgłoszeń.

Marta Sacewicz uwielbia rysować pastelami, w szczególności naturę i zwierzęta. Jej ostatnie prace powstały pod kierunkiem Roberta Barei. Dzięki programowi Funduszu, uzdolnienia Marty będą wspierane i promowane.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa od ponad 30 lat. Przez program pomocy wybitnie zdolnym przeszło już ponad 5000 młodych utalentowanych Polaków. Dziś to znakomici młodzi naukowcy, lekarze, malarze, muzycy, pisarze, poeci. Celem Funduszu jest poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym, poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce do poziomu odpowiadającego aktualnemu stanowi wiedzy i standardom Światowej Organizacji Zdrowia.