W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, np. zagrożenie powodziowe, katastrofa z udziałem NSCH lub innego zagrażającego większemu obszarowi miasta, trening zostanie odwołany.