O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby do 30. roku życia lub osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szczegółowych informacji udzielają doradcy zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.