Podczas monitoringu sprawdzano, jak urzędy miast i gmin wywiązują się z obowiązku udostępniania informacji publicznych, które są w ich posiadaniu. Autorzy opracowali wyniki monitoringu, a także zebrali dobre i złe praktyki z zakresu udzielania informacji publicznej na wniosek: pisemny, elektroniczny i telefoniczny. W raporcie znalazła się również analiza jakości prawa lokalnego, regulującego dostęp do informacji publicznej oraz wnioski z kwerendy stron internetowych BIP poszczególnych urzędów.

Z grupy 167 urzędów, jedynie 26 (15%) odpowiedziało na wszystkie trzy pytania zadane podczas badania (telefoniczne, na wniosek pisemny i elektroniczny), a więc wywiązało się z ciążących na nich obowiązków. Najlepsze w badanym zakresie okazały się Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna i Rybnik (zdobyły po 30 pkt).

Jastrzębscy urzędnicy zostali wyróżnieni głównie za udzielenie rzetelnej i szybkiej odpowiedzi na zadane pytanie, a także za fachową pomoc w kwestii wyszukania stosownej uchwały na stronie BIP. Jedynie cztery jednostki umieściły w BIP czytelny opis procedury zaskarżenia decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji, w tym właśnie Jastrzębie-Zdrój. Należymy także do nielicznych urzędów, które informacje dotyczące prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów podają w sposób przejrzysty. 

Badania prowadzono od marca do czerwca.