– Jest to największe przedsięwzięcie w historii naszego miasta realizowane przez samorząd – podkreślił prezydent Marian Janecki.

Liczący ponad 5 km odcinek prowadzić będzie przez Pochwacie i ul. Długą, dalej wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, pobiegnie przez teren KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie.

– Możemy się pochwalić długoletnim doświadczeniem w budownictwie drogowym. Jesteśmy zmobilizowani, przygotowani i czekamy na rozpoczęcie prac. Nasza kalkulacja cenowa została wykonana tak, aby zrealizować zadanie – zapewnił Marek Samiec, reditel organizacni slozky v Polsku.

Inwestycja będzie kosztować ponad 122 mln zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wynosi 60,79%, a z budżetu samorządu województwa śląskiego 27,5 mln zł.

Przypomnijmy, że obecnie konsorcjum firm: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. realizuje I etap, a więc odcinek o długości ponad 3 km, który przebiega od ul. Pszczyńskiej od strony gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnickiej (gdzie powstaje skrzyżowanie typu rondo) do ul. Stodoły.

Roboty drogowe zostały już wykonane w ok. 85%, nawierzchnię z asfaltu położono na długości 2400 mb. Na pozostałym odcinku prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy. Wykonano też 5 obiektów mostowych wraz z nawierzchnią torową i obecnie kontynuowane są roboty na ostatnim obiekcie.

Budowa jest odgrodzona płotkami, które uniemożliwiają wtargnięcie płazów i małej zwierzyny.

Wartość umowy I etapu wynosi ponad 53,2 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości ponad 48,2 mln zł oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego w wysokości 1,5 mln zł.