Na tle przedstawionego rozmieszczenia alejek cmentarnych wskazano na mapie punkty lokalizujące poszczególne groby. Przy odpowiednim powiększeniu mapy, po naprowadzeniu wskaźnika na punkt lokalizacyjny, użytkownik uzyska informację o imieniu i nazwisku osoby pochowanej, a po kolejnym kliknięciu informacje dodatkowe: rok urodzenia i śmierci, numer kwatery i oznaczenie sektora cmentarza.

Wyszukanie miejsca pochowania konkretnej osoby nastąpi, gdy po wyborze w oknie wyszukiwania któregoś z trzech cmentarzy komunalnych, wpisze się i zatwierdzi nazwisko poszukiwanej osoby. Wyszukane miejsce zostanie oznaczone krzyżykiem. Po kliknięciu w wyszukany punkt pojawią się dodatkowe, wymienione wcześniej informacje.

Na pewno wiele osób miało problem z odnalezieniem grobu członka rodziny czy znajomego, a wyszukiwarka znacznie ułatwi odszukanie i odwiedzenie grobów bliskich, pochowanych na cmentarzach komunalnych w naszym mieście.

Plan miasta z wyszukiwarką grobów