Skierowana jest ona zarówno do  osób młodych z interesującymi pomysłami na własny biznes, jak również do tych doświadczonych, aktywnych zawodowo, chcących przekuć swoje kwalifikacje na korzyści z prowadzenia własnej firmy.

Celem Programu jest przede wszystkim zachęcenie do zakładania nowych firm. Mają tego dokonać działania promocyjne i informacyjne, nakierowane na wzmocnienie pozytywnych ocen postaw przedsiębiorczych, edukację w zakresie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz poprawę wizerunku przedsiębiorcy. Program ma być także merytorycznym wsparciem dla początkujących przedsiębiorców, którzy poszukują  praktycznych wskazówek, jak samodzielnie realizować zawodowe marzenia. 

W ramach programu zostaną przeprowadzone konkursy dla dwóch grup docelowych:

¾     osób będących na początku swojej zawodowej kariery (18-29 lat),

¾     dojrzałych zawodowo mieszkańców miast do 50 tyś. (30-49).

Z myślą o młodszej grupie docelowej powstała platforma internetowa z testem przedsiębiorczości – jego poprawne wypełnienie będzie przepustką do dalszego etapu konkursu polegającego na przygotowywaniu biznesplanów, z których najlepszy zostanie nagrodzony kwotą 60 tys. zł. Działania skierowane do młodych przedsiębiorców będą wspierać Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, partner Programu.

Druga część programu, skierowana do starszej grupy obejmie Konkurs dla władz lokalnych – burmistrzów, którzy wraz z mieszkańcami będą walczyli o tytuł „Miasta ludzi przedsiębiorczych”. Również w tej grupie przewidziany został konkurs biznesplanów − autorzy 10 najwyżej ocenionych zyskają fachową pomoc w ich dopracowaniu, a najlepszy – finansowanie realizacji (60 tys. złotych).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronnie: www.parp.gov.pl/app/webroot/npp/