Pierwszego dnia w Teatrze Śląskim odbędzie się dyskusja pod hasłem Inteligentny rozwój miast w kontekście przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. Temat ten nawiązuje do konferencji Be SMART – think CITY, w której województwo śląskie wzięło aktywny udział podczas Europejskiego Tygodnia Regionów w Brukseli Open days 2012.

Podczas Targów zostaną zaprezentowane projekty już zrealizowane, ponieważ większość środków pochodzących z funduszy europejskich i przyznanych Polsce na lata 2007-2013 została już rozdana. Podczas Targów zostanie poruszona problematyka dotycząca partnerstwa i projektów realizowanych w partnerstwie oraz wynikających z tego korzyści. Konferencje subregionalne odbędą się w Rybniku, Częstochowie oraz Bielsku-Białej.

W ramach Targów odbędzie się również konferencja poświęcona Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.

Organizatorzy swoje działania skierowali również do młodzieży dla której przygotowano konkurs, którego celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie funduszy europejskich. Atrakcją będzie Konkurs Ortograficzny „Eurodyktando 2012" oraz prezentacja fotoreportaży przygotowanych            w ramach projektu Ruszaj Po eurO.

Rejestracji na poszczególne konferencje należy dokonać poprzez formularze rejestracyjne dostępne na stronie: http://rpo.slaskie.pl/tfe/2012/  w zakładce rejestracja.

Targi Funduszy Europejskich to wspólna inicjatywa Wydziałów: Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozwoju Regionalnego i Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydarzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje wraz z programem Targów dostępne są na stronie: http://rpo.slaskie.pl/tfe/2012/