Komisja po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs podjęła decyzję w sprawie wyników konkursu. Zgodnie z art. 10 Regulaminu Konkursu fotograficznego komisja nie przyznała żadnych nagród.