Celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości bojowej, umiejętności praktycznych oraz umiejętności współdziałania specjalistycznych grup PSP, zastępów ratowniczo-gaśniczych PSP, procedury szybkiego transportu ratowników śmigłowcem, służb medycznych oraz policji, podczas zróżnicowanych działań związanych z udzielaniem pomocy osobom uwięzionym i poszkodowanym w katastrofie.