Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców prowadzących do efektywnego wykorzystania lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:

1.       Racjonalizację zużycia energii elektrycznej,

2.       Racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu,

3.       Racjonalizację procesów przemysłowych,

4.       Racjonalizację systemów zarządzania energią i jej jakością.

Pomoc będzie udzielana w formie pożyczki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na dofinansowanie w/w przedsięwzięć  przeznacza 200 000 000,00 zł. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 02.11.2012 r. do 21.12.2012 r. w :

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/ewe-czesc-2—konkurs456/