Partnerami projektu są szkoły z Grecji, Turcji, Litwy, Estonii, Anglii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W dniach od 22 do 26 października w ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli szkół partnerskich w Chieti we Włoszech.  Uczestnicy wizyty zapoznali się z systemem szkolnictwa dla uczniów z problemami w uczeniu się, odwiedzili 4 szkoły i 2 przedszkola, opracowywali szczegółowy harmonogram wizyt roboczych w kolejnych krajach, a także brali aktywny udział w zajęciach warsztatowych.

Włoscy nauczyciele uczyli partnerów wykonywania pacynek różnymi technikami, przeprowadzili też szkolenie dotyczące programu e-Twinning. Uczniowie zaś przygotowali i zaprezentowali program artystyczny związany tematycznie  z realizowanym projektem.

Ostatni dzień to zwiedzanie miasta Chieti,  leżącego w Abruzji na malowniczym wzgórzu pomiędzy górami Majelli i Adriatykiem. Wieczorem wszyscy zaproszeni zostali do wysłuchania pięknego koncertu w Teatrze Marrucino. Nauczyciele wrócili pełni wrażeń, z nowymi doświadczeniami i zapałem do pracy.

Inf. nad. ZS nr 9