Paląc śmieci w domu trujemy siebie, naszych najbliższych oraz sąsiadów. Toksyny uwalniane z dymu do powietrza dostają się do dróg oddechowych, osiadają na przydomowych ogródkach, przedostają się do wód gruntowych.

Pamiętać należy, że szczególnie wrażliwe na działanie tych niebezpiecznych substancji są dzieci.